Vergoedingen

Kijk even op onze site voor een overzicht van vergoedingen

Vergoedingen

Vergoeding basis en aanvullend

Fysio- en oefentherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering:

• Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn, zullen deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Chronische aandoeningen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

• Bij volwassenen, ouder dan 18 jaar, worden niet-chronische aandoeningen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

• Bij chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. Deze eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Er zijn helaas veel aanvullende verzekeringen die geen volledige dekking van 20 behandelingen geven. Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Het overzicht van vergoedingen uit uw aanvullende verzekering kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden van uw verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg. 

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren dan ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

 

Onze tarieven

Hier ziet u een overzicht van onze tarieven!