Informatie

Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven. Zijn er vragen, neem dan gerust contact met ons op! OmschrijvingBedrag Reguliere zitting29,50 euro Reguliere zitting fysiotherapie aan huis41,00 euro Zitting oedeemtherapie44,00 euro Zitting oedeemtherapie aan huis55,50 euro Screening10,50 euro Intake en onderzoek na screening32,00 euro Intake en onderzoek na screening aan huis43,50 euro Intake en onderzoek na verwijzing40,50 euro Intake en onderzoek na verwijzing aan huis52,00...

lees verder

Rechten en plichten van de patiënt

Als u onder medische behandeling staat bij een deskundige, vertrouwt u uw gezondheid aan hem of haar toe. Het kan zijn dat u zich daarbij afhankelijk voelt van uw zorgverlener. Het is daarom belangrijk om te weten dat u als patiënt bepaalde rechten en plichten heeft. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is vastgelegd hoe de relatie tussen zorgverlener en patiënt is. In de WGBO zijn belangrijke punten opgenomen, die voor u als patiënt van belang kunnen zijn. 1.  U heeft recht op informatie. De hulpverlener moet deze in begrijpelijke taal aan u communiceren. U moet ten minste informatie krijgen over uw ziekte of aandoening, de aard van de voorgestelde behandeling, alternatieve behandelmogelijkheden, gevolgen en risico’s en eventuele...

lees verder

Klachtenreglement

Klachtenreglement Heeft u een klacht over de behandeling of bent u ontevreden over de manier waarop wij met u omgaan? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten, maar ook voor de kwaliteit van onze dienstverlening.   Eerst in gesprek met ons Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek met ons aan te gaan. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).   Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF Wanneer bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leidt...

lees verder

Privacyreglement

Alle privacy informatie kunt u lezen in deze link (PDF-bestand) : PRIVACY    

lees verder

Huisregels

Hartelijk welkom bij Fysiotherapie Anke Bokken. Om uw behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, zetten wij graag een aantal punten voor u op een rij: Het is niet toegestaan in de praktijk te roken. Er geldt een rookverbod in de gehele praktijk; Neem elke behandeling uw afsprakenkaartje mee; Lees uw verzekeringspolis goed na of vraag na bij uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen vergoed worden door uw verzekering. Het eventueel overschrijden van deze vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid; De behandeling duurt 30 minuten inclusief de verwerking van administratieve gegevens; Maak duidelijk kenbaar wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van de behandeling; Blijf in uw eigen belang vragen stellen en geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen...

lees verder