Algemeen

Specialist in beweging

Het is helemaal niet gek dat ieder jaar maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders naar de fysiotherapeut gaan. Want de fysiotherapeut helpt bij klachten die met bewegen te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan rugklachten, sportblessures of klachten die simpelweg veroorzaakt worden doordat u ouder wordt.

lees verder

Oedeemtherapie – Manuele Lymfdrainage

Wat is Manuele Lymfdrainage

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bv. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bv. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (bv. zuurstof, koolzuurgas). 

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. 

lees verder

Vergoedingen

Vergoeding basis en aanvullend

Fysio- en oefentherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering:

• Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn, zullen deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Chronische aandoeningen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

• Bij volwassenen, ouder dan 18 jaar, worden niet-chronische aandoeningen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

• Bij chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. Deze eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Er zijn helaas veel aanvullende verzekeringen die geen volledige dekking van 20 behandelingen geven. Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Het overzicht van vergoedingen uit uw aanvullende verzekering kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden van uw verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg. 

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren dan ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

 

Onze tarieven

Hier ziet u een overzicht van onze tarieven!

 

lees verder